Thứ Bảy, tháng 5 10, 2008

Cố Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam

Photobucket

Giọng đọc : Huyền Thoại

Không có nhận xét nào: