Chủ Nhật, tháng 7 31, 2011

Buổi Họp Báo của HĐGS ngày 31.7.2011

Phần 1

Phần 2


Phần 3


Phần 4


Phần 5(hết)

Thứ Bảy, tháng 7 02, 2011