Thứ Hai, tháng 5 31, 2010

Memorial Day tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ Houston, 31.5.2010

BIENCHET1951 — May 31, 2010 — Ngày Chến Sĩ Trận Vong năm nay tại TP Houston đã được các Hội đoàn Quân Đội tổ chức thật trọng thể trược Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, sau phần chào cờ và mặc niệm là các chiến sĩ QLVNCH cùng đồng bào đồng hương đến trước Tượng Đài thắp hương tưởng niệm đến các Chiến Sĩ Mỹ-Việt đã bỏ mình vì chính nghĩa Quốc Gia.