Thứ Bảy, tháng 5 01, 2010

Lễ Thắp Nến Tưởng Niệm 35 năm ngày Việt cộng cưỡng chiếm Miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2010)

Không có nhận xét nào: