Thứ Năm, tháng 3 25, 2010

Biểu Tình trước Lãnh sự quán Việt cộng tại Houston, ngày 25/3/2010

Không có nhận xét nào: