Chủ Nhật, tháng 3 07, 2010

Lễ Tân Niên của Hội Ái Hữu Không Quân tại TP Houston

Phần 1 :Phần 2 :

Không có nhận xét nào: