Thứ Bảy, tháng 7 02, 2011

Lễ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực 19 6 2011, TP Houston TX USA

Phần 1

Phần 2

Phần 3 (hết)

Không có nhận xét nào: