Chủ Nhật, tháng 4 26, 2009

Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30/4/2009

Hôm nay, ngày 26 tháng 4 năm 2009, tại TP Houston, Tiểu Bang Texas - Hoa Kỳ. Ban Đại diện Cộng đồng phối hợp cùng các Hội Đoàn Quân đội, các Chính Đảng, các Thân hào nhân sĩ và các Tôn Giáo, cùng các Đồng hương đã tổ chức 34 năm ngày Cộng sản Bắc việt vi phạm Hiệp định Ba Lê để cưỡng chiếm Miền Nam Việt Nam, khiến hàng triệu người Việt đã phải bỏ đất nước ra đi tìm tự do.

Đúng 5 giờ 30, các Hội Đoàn Quân Đội, các Thân Hào Nhân Sĩ, Quí vị Chức Sắc trong Hội Đồồng Liên Tôn cùng các đồng bào, đồng hương tề tựu trước Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ để cùng dâng lời cầu nguyện và đặt vòng hoa tưởng nhớ đến các Quân Dân Cán Chính và các Chiến sĩ Đồng minh đã bỏ mình vì lý tưởng tự do.

Sau đây là một số hình ảnh do bienchet ghi nhận :Không có nhận xét nào: