Thứ Hai, tháng 12 21, 2009

CIA và các Tướng lãnh Việt Nam Cộng HòaPhần 1 :


Phần 2 :


Phần 3 :


Phần 4 :


Phần 5 (hết) :

Không có nhận xét nào: