Thứ Ba, tháng 9 15, 2009

Đại Hội Tổng Hội Quân Cảnh Hải Ngoại Kỳ Thứ XI tại Houston - Texas

Không có nhận xét nào: