Chủ Nhật, tháng 11 01, 2009

Lễ Giỗ lần thứ 46 Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm tại Houston

Hôm nay, ngày 1 tháng 11 năm 2009 tại Nhà Thờ La Vang TP Houston - TX - USA Cộng đồng Người Việt Quốc Gia đã qui tụ lại để làm Lễ Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, vị Tổng Thống của Nền Đệ I Công Hòa đã bị Chánh phủ Hoa Kỳ và các phản Tướng VNCH làm đảo chánh ngày 1/11/1963 và giết chết Ông và Bào đệ là Ông Ngô Đình Nhu ngày 2/11/1963.

Đã 46 năm trôi qua, nhưng trong lòng người Việt của Miền Nam Việt Nam vẫn luôn tưởng nhớ đến Người.

Sau đây là một số hình ảnh do Bùi Ngọc Thắng chụp và bienchet thực hiện vào video maker.

Phần 1 : Buổi lễ được Tổ chức theo Nghi lễ Thiên Chúa Giáo trong Nhà Thờ La Vang :Phần 2 : Lễ Truy điệu tại Hội trường Nhà Thờ La Vang :


Không có nhận xét nào: