Thứ Hai, tháng 11 16, 2009

Nhà Trần: Cuộc Chiến lần thứ 2 của Quân Dân Đại Việt với Nguyên Mông - Phần I


Thực hiện : Hiền Vy và Nguyễn Phục Hưng
Thời gian: 1285

Nguyên nhân: Nhà Nguyên tìm mọi cách xâm lược Đại Việt - Quân dân Đại Việt cương quyết chống lại để bảo toàn lãnh thổ

Kết quả: Quân dân Đại Việt chiến thắng . Nguyên Mông phải rút lui khỏi Đại Việt

Không có nhận xét nào: