Thứ Ba, tháng 6 17, 2008

Lễ Tưởng Niệm Ngày Quân Lực 19/6 tại Houston
Không có nhận xét nào: