Thứ Ba, tháng 6 17, 2008

Lễ Tưởng Niệm Ngày Quân Lực 19/6 tại Houston

Sau Nghi thức Tưởng Niệm và các Bài cảm tưởng của Quan khách là tiết mục văn nghệ với chủ đề "VINH DANH NGƯỜI LÍNH VIỆT NAM CỘNG HÒA
Không có nhận xét nào: