Thứ Ba, tháng 6 17, 2008

Lễ Tưởng Niệm Ngày Quân Lực 19/6 tại Houston

Sau đó vào lúc 7 giờ 15, trong khuôn viên Siêu Thị HongKong 4 trên đường Bellaire Lễ Tưởng Niệm Ngày Quân Lực 19 tháng 6 năm 2008 được bắt đầu với các Nghi thức sau :


Không có nhận xét nào: