Thứ Sáu, tháng 5 01, 2009

LỄ DÂNG HƯƠNG TẠI TƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ VIỆT MỸ

Không có nhận xét nào: