Thứ Ba, tháng 6 23, 2009

Lễ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực 19/6/2009 tại Houston

III/- Video 3 :

Trong tiếng kèn truy điệu, Đại diện các Tướng lãnh đã làm Lễ Rũ Cờ (Cờ Bộ Tổng Tham Mưu), sau đó dưới tiếng nhạc Tưởng Niệm là Lễ dâng rượu do Đài diện các Quân Binh Chủng dâng cúng.

Sau Nghi Lễ dâng rượu, trong tiếng Quận nhạc các Quân Binh Chủng theo thứ tự như trước diễn hành rời Lễ đài.

Sau đó MC Hồ Sắc (Thiếu Sinh Quân) giới thiệu Hội Trường Trường Bộ Binh Thủ Đức (Trưởng Ban Tổ chức) lên đọc diễn văn, sau đó là các cảm tưởng của các Tướng Lãnh cũng thư Cộng Đồng Đại diện Chính Quyền Địa Phương theo thứ tự như sau :

1/- Đại diện Ban Tổ Chức Ông Tạ Ngọc Hào (Hội Trưởng Trường Bộ Binh Thủ Đức) đọc diễn văn
2/- Thiếu Tướng Văn Thành Cao phát biểu cảm tưởng
3/- Đại Tá Trương Như Phùng (Tổng Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH) phát biểu cảm tưởng
4/- Luật Sư Hoàng Duy Hùng (Đại diện Cộng đồng Người Việt Quốc Gia) phát biểu cảm tưởng
5/- Ông Huber Võ Dân Biểu Tiểu Bang phát biểu cảm tưởng
6/- Đại diện Chính quyền địa phương phát biểu cảm tưởng

Sau cùng là phần văn nghệ với MC Thăng Long (Quân Cảnh) và chị Nguyễn Hoan điều hợp chương trình.

Buổi lễ chấm dứt vào lúc 23 giờ cùng ngày.


1 nhận xét:

vietnamtoquoctoi nói...

hay de la co to quoc tung bay tren bau troi to quoc, hay de the he tre duoc dung trong cac binh chung kieu hung de tiep noi thap sang len truyen thong anh hung cua cac anh va nhung nguoi da nam lai noi que nha