Thứ Ba, tháng 6 30, 2009

Ngô Quyền đại thắng quân Nam Hán

Thực hiện : Hiền Vy và Nguyễn Phục Hưng

Không có nhận xét nào: