Thứ Ba, tháng 6 23, 2009

Lễ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực 19/6/2009 tại Houston

Vào chiều chủ nhật, ngày 21 tháng 6 năm 2009 các Hội Đoàn Quân Đội đã phối hợp tổ chức Kỷ Niệm Ngày Quân Lực 19 tháng 6.

Sau đây là 3 video do bien chet ghi nhận và thực hiện :

I/- Video 1 :

Trong không khí nóng của mùa hè, nhiệt độ có lúc lên đến 96 - 97 độ, vàó lúc 6 giờ, trước Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, các Quân Binh chủng, Hội Đồng Liên Tôn, Ban Đại Diện Cộng Đồng, các Đảng Phái Chính Trị, cùng đồng bào đồng hương đã đến đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa và Đồng Minh đã bỏ mình trên chiền trường Việt Nam để bào vệ sự tự do, dân chủ của Miền Nam Việt Nam.

Không có nhận xét nào: