Thứ Hai, tháng 7 06, 2009

Đại Hội "Chính Ngĩa" lần thứ 7 của 81 Biệt Cách Dù và Lực Lượng Đặc Biệt tại Houston, ngày 4 tháng 7 năm 2009

Ngày Lễ Độc Lập của Hoa Kỳ, thứ 7 ngày 4 tháng 7 năm 2009 vừa qua, tại TPHouston - Texas, Biệt Cách 81 Nhảy Dù và Lực Lượng Đặc Biệt đã tổ chức Đại Hội lần thứ 7 mang tên "Chính Nghĩa"

Sau những buổi Đại Hội vào ngày thứ sáu 3 tháng 7 và sáng thứ bảy 4 tháng 7, vào lúc 7 giờ 15 chiều ngày thứ bảy 4 tháng 7, Lực Lượng 81 Biệt Cách Dù và Lực Lượng Đặc Biêt đã tổ chức tiếp tân tại Nhà hàng Ocean Palace trên đường Bellaire. Đã có tất cả các Chiến Sĩ thuộc 81 Biệt Cách Dù và Lực Lưọng Đặc Biệt ở các Tiểu Bang trên toàn nước Mỹ về tham dự, tại Houston ngoài Hội 81 BCDLLDB Houston còn có các Quân Binh Chủng thuộc Quan Lực VNCH cùng tham dự như :

Trường Sĩ Quan Võ Bị Đà Lạt, Trường Sĩ Quan Bộ Binh Thủ Đức, Quân Chủng Hải Quan, Quân Chủng Không Quân,
Binh Chủng Nhả Dù, Binh Chủng Thủy Quân Lục Chiến, Binh Chủng Biệt Động Quân, Quân Cảnh v.v..........

Sau Nghi Lễ Rước Quốc Quân Kỳ là phần Chào Cờ Mỹ - Việt, phút mặc niệm các Chiến Sĩ đã hy sinh vì Tổ Quốc và phần khai mạc của Ông Hội Trưởng 81 BCDLLDB Houston, phần phát biểu của Đại Tá Phạm Văn Huấn, nguyên Chỉ Huy Trưởng 81 BCDLLDB, sau đó là phần phát biểu của Thiếu Tướng Văn Thành Cao, Ông Hoàng Duy Hùng Chủ Tịch Cộng Đồng NgườiViệt Quốc Gia tại Houston và vùng phụ cận.

Sau phần nghi lễ là phần văn nghệ.

Buổi tiếp tân chấm dứt vào lúc 23 giờ cùng ngày

bienchet ghi nhận và thực hiện :

Không có nhận xét nào: