Thứ Năm, tháng 7 30, 2009

Cuối Đời Nhà Tiền Lê - Vua Lý Công Uẩn

Thực hiện : Hiền Vy và Nguyễn Phục HưngTheo sử sách sử thì Ngọa Triều tính hiếu sát, thường thiêu sống, dìm nước hay dùng dao cùn mà tùng xẻo tù nhân; sư sãi vốn có thế lực rất lớn đối với chính sự, nhưng Ngọa triều từng sai người róc mía trên đầu nhà sư Quách Ngang để làm trò cười; lại nuôi nhiều bọn hề làm trò khôi hài trong triều để làm loạn lời tâu việc của các quan.

Nhà Tiền Lê truyền được tất cả 29 năm, gồm 3 đời vua. Lê Đại Hành là người có công chống quân Tống năm 981 và bình định Chiêm Thành, mở mang bờ cõi về phía Nam. Tiếc rằng trong 24 năm làm vua ông không sửa soạn cho người kế vị ông nên tạo ra cảnh các ngườì con tranh giành, giết lẫn nhau để tranh ngôi Vua, làm cho nước nhà lọan lạc.

Hai đời vua sau kéo dài thêm 5 năm nữa, đầy rẫy những sự tranh dành, lọan lạc và dân chúng đã chán ngán. Do đó khi Lê Ngọa Triều mất,

Lý Công Uẩn đã được tôn lên làm vua, lập ra nhà Lý, một triều đại hưng thịnh nhất trong lich sử Việt Nam.

Không có nhận xét nào: