Thứ Hai, tháng 8 31, 2009

Lý Thường KiệtHiền Vy và Nguyễn Phục Hưng thực hiện


Theo trong sách sử cho biết thì dựa theo Phả hệ họ Ngô Việt Nam Lý thường Kiệt tên thật là Ngô Tuấn, sinh năm 1019 mất năm 1105, là cháu 5 đời của Thiên Sách Vương Ngô Xương Ngập–hoàng tử trưởng của Ngô Quyền ,người phường Thái Hòa, thành Thăng Long (Hà Nội ngày nay). Ông là danh tướng dưới thời vua Lý Thái Tông và Lý Thánh Tông. có công đánh bại quân nhà Tống vào năm 1075-1077. Gia đình ông nối đời làm quan, nhiều mưu lược, có tài làm tướng. Trong 12 năm làm nội thị trong triều Lý Thái Tông, danh tiếng của Lý Thường Kiệt ngày càng nổi. Năm 1053, ông được thăng dần đến chức Nội thị sảnh đô tri khi 35 tuổi.

Không có nhận xét nào: