Thứ Hai, tháng 10 19, 2009

Lễ Tưởng Niệm Anh Hùng Nguyễn Trung Trực tại Houston, ngày 18 tháng 10 năm 2009

Không có nhận xét nào: