Thứ Bảy, tháng 10 03, 2009

Nhà Trần - Trần Thủ ĐộHiền Vy và Nguyễn Phục Hưng thực hiện


Trần Thủ Độ là thái sư đầu triều nhà Trần, người có công sáng lập và là người thực tế nắm quyền lãnh đạo đất nước những năm đầu triều Trần, khoảng gần 40 năm, từ 1226 đến 1264. Trần Thủ Độ sinh tại làng Lưu Xá, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Không có nhận xét nào: